Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום ראשון, 12 ביוני 2011

עלון הראשון של עידו

טיוטה של העלון הראשון של עידו
כיתה ה'
עלון לתלמידי כיתה ה' פרשת שלח
עורך:
עידו שוורץ
חידוש:
תפזורת מילים על הפרשה


ע
ע
ג
ח
ע
ח
ב
ר
ו
נ
א
נ
ק
א
ג
נ
ס
ג
ס
ל
כ
ע
נ
ק
י
מ
כ
ע
ק
כ
ק
ב
נ
ה
ל
ו
מ
כ
ת
י
צ
ת
י
צ
מ
י
ט
ס
ע
צ
ד
ט
ט
נ
ע
ב
ח
כ
י
מ
מ
ר
ג
ל
י
מ
ע
ו
ס
ס
ז
ת
כ
ב
ת
פ
ק
ט
ה
פ
ה
מ
פ
ט
מ
י
נ
ק
ס
ע
ס
צ
ו
צ
ח
י
א
ל
כ
ש
ע
ע
מ
ל
ק
ק
ד
ק
ז
ר
מ
ע
ת
א
י
ר
פ
ס
ו
פ
ה
נ
נ
ו
ז
ט
ו
ר
ר
ה
י
צ
ה
ח
ע
ש
מ
ע
ו
נ
ל
פ
י
נ
ר
פ
מ
ז
ב
ס
ו
ס
ז
ב
ע
צ
כ
ו
ע
מ
ו
ח
נ
נ
פ
ו
ט
ו
ה
א
י
ש
צ
ט
ר
צ
נ
ס
צ
ס
ל
א
ב
ע
ב
ל
כ
ר
ת
כ
נ
ט
ו
צ
ח
ר
ל
ח
י
י
ע
כ
כ
ג
ד
ש
ח
ד
ט
א
ו
ט
א
ר
ר
ק
ע
ם
ן
ס
ז
ר
ו
ראוצר מילים
ענקים-מרגלים-יהושוע בן נון-כלב-ראובן-שמעון-יהודה-חברון-עקב-עמלק
חגבים-ענבים-רימונים-לשון הרע-ביכורי ענבים-תרומה-חלה
חידה: 1) שישה רגלים ובכל זאת הוא מהלך על ארבע.
2) שולחן ועליו קערות אוכל וסביבו אנשים סועדים, אם כל סועד יאכל מקערה יחסר לאחד, אם שנים יאכלו מקערה אחת תישאר קערה מיותרת. מה מספר האנשים? וכמה קערות יש?
(בין הפותרים אי"ה תערך הגרלה ביום שני ב 10:10)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה