Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום רביעי, 25 בינואר 2012

רבי משה אהרון פינטו זצ״ל

היום הלכתי כמידי יום להתפלל אצל הציון של הרב הצדיק
סיימתי מנחה, קראתי כמה תהילים, ועליתי למעלה לכולל להתפלל מעריב בציבור,
אח״כ ירדתי להדליק את הנרות באח, ואיתן תפס אותי לשיחה שגרתית
כך נמשכה שיחת החיזוק: אז נדברו יראי ה איש אל רעהו, והזמן חולף עובר
פתאום אומר לי איתן, מאוחר! אה. אני רגיל בדרך כלל לסגור את הציון מזמן!
פתאום אנו רואים אוטובוס גדול עמוס נוסעים מטבריה באו להתפלל על הציון, השגחה פרטית הוא מסנן לי, בזכות מה שדיברנו חיזוק התגלגל סייעתא דשמיא להשאיר השערים פתוחים לאוטובוס שלם להשתטח על ציון הצדיק

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה