Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום שלישי, 11 במאי 2010

ישר והפוך של אבן עזרא (פלינדרום)


אני אוהב לשחק משחקי מילים של ישר והפוך עם עידו, אז החלטנו לשלוח לרבי מאמר מפורסם של האבן עזרא:

"אבי אל חי שמך למה מלך משיח לא יבא?"

ואבא עונה:
"דעו מאביכם כי לא בוש אבוש, שוב אשוב אליכם כי בא מועד"


אך הרבי ענה לעידו: שכחת! אמרתי לך את הפתגם הזה,

אז עידו החליט להציג לרבי את הישר והפוך בריבוע להראב"ע:

שאלו את האבן עזרא: אם נכנס זבוב בדבש מה הדין?

הוא ענה:

פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף :


פ
ר
ש
נ
ו
ר
ע
ב
ת
ן
ש
ב
ד
ב
ש
נ
ת
ב
ע
ר
ו
נ
ש
ר
ףשימו לב שהוא נקרא ב4 כיוונים, מלמעלה כמו מלמטה, אנכית או אופקית


מצאתי:   ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו (כז. לא)
בספר נחל אליהו מובא רמז נחמד: דהרי כל כיבוד עשיו לאביו לא היה כדי
לקיים מצוות כיבוד אב, אלא בכדי לקבל חזרה את מה שהוא חפץ, הברכות, וזה
נרמז במילים "ויבא לאביו" שנקראות ישר והפוך...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה