Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום ראשון, 5 בספטמבר 2010

ווארט על ר"ה

הפסקת צהריים!
אני יושב כרגיל במרפסת ואוכל את ארוחת צהריים שלקחתי מהבית
ישראל אחי שלפני כן התקשרתי אליו אמר לי ווארט יפה:
צדיקים גמורים נחתמים לאתר לחיים, יש אומרים שמדובר על החיים הנצחיים,
ונשאל א"כ מדוע יבקשו כל שנה זכרנו לחיים וכו, הרי מספיק יבקשו פעם אחת בחיים?
מסביר ר משה חברוני זצל (משאת משה) שבאמת הבקשה באמת אך ורק על חיי העוה"ב , וכיון שמבקשים כך אז הקב"ה רואה שמגיע להם גם חיי חומר כיון שהם נחוצים בתור כלים לחיי הרוח ולכן מגיע להם גם חיים לגוף,
וא"כ מתפללים כל שנה זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים.
יש"כח

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה