Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום שבת, 6 בפברואר 2010

פרשת יתרו - מתן תורה  • "ויאמר ה' אל משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם"(שמות יט ט).


    למה יש חשיבות כה גדולה לעובדה שמעמד הר סיני אירע בנוכחות רבים?

בכל תחומי המחשבה אין הבדל בין יחיד האומר דבר מה לרבים שאומרים זאת, פרט לתחום אחד – עדות. אם הרבה אנשים אומרים שאחד ועוד אחד שווה שלוש העובדה שרבים אומרים זאת לא תהפוך אותה לנכונה. אולם כשמדובר במסירת עדות יש הבדל בין יחיד לרבים. ככל שרבים העדים המעידים על אירוע כן יהיה יחסנו אליו לאירוע שאכן התרחש במציאות באופן שאותו מציגים העדים. ככל שיתרבו העדים כן יקשה עלינו להניח שהמציאו את הסיפור ותיאמו את העדות ביניהם. מעמד הר סיני אירע לנגד עיניהם של כל בני ישראל, כלומר זוהי העדות בעלת המשקל המקסימלי שיכול להיות. (ר' מרדכי נויגרשל)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה