Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום שלישי, 20 בדצמבר 2011

חנוכה עב רעיון מהרב פינקוס זצ״ל

”ועוררתי בניך ציון על בניך יון“ (זכריה ט‘ ,י“ג)
באותיות 'ציון' כלולות 'יון'
אלא שנתווספה האות 'צ‘.
ההבדל בין יון ליהודים שהם צדיקים וזה עושה את ההבדל בין חושך לאור ע"י הדלקת נרות במנורת חנוכה.
היהודי והגוי שווים בגופם ורק הנשמה היא המבדילה ביניהם, כשהיהודי מקדש את נשמתו בתורה ובמצוות הוא יהודי..
הגר"ש פינקוס זצ"ל

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה