Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום שלישי, 20 בדצמבר 2011

חידה לחנוכה (ר א כהן)

חלק את הראשון בשני, ותקבל התוצאה בשלישי
חלק את השני בשלישי, ותקבל התוצאה ברביעי.
(רמז: רמוז בשירת משה, קשור לחנוכה, ולא מוזכר בעל הנסים)
תשובה:
מ כ ב י
מלמד שכל החשבונות, ההשתדלויות והמחשבות על ישועות בני אדם ועל בטחון בברואים מגיע בסופו של דבר לאחד יחיד ומיוחד הקב״ה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה