Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום חמישי, 21 בינואר 2010

דבר תורה פרשת בא תש"ע

Bo perek 11 pasouk 5 rachi parle de bekhor hachévi, et pourtant dans le passouk ce bekhor n'est pas mentionné!!??

J'ai pas encore lu ramban la dessus.

Bises
YS

עלה קטן שלי

צדיק שלי כיוונת לדעת גדולים,, הרא"ם, גור אריה, ןעוד,

הפירוש כך: שהיה קשה לרש"י "סתירה", שבפר' יט יב בהכאה מובא עד בכור השבי שהוא פחות מבכור השפחה, וא"כ היה צריך להסביר שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם ולכן לא צריך לפרט כאן בכור השבי שהסיבה מובנת,
אך קשה למהר"ל שבדרך כלל רש"י כשקשה לו סתירה בין שני פסוקים הוא מסביר אותה בפסוק השני, ובכלל מה תחילת הדיבור "עד בכור השבי" שבככל לא נמצא בפסוק?
עיין שפתי חכמים ותשיב לי

שלך
אבא

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה