Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום חמישי, 28 בינואר 2010

פר' בשלח Train Herzlya

ה' ממתיק מר במר,
מהו לשון "ויורהו" היה לו לומר ויראהו, הרמב"ן מסביר שה' הראה לו את העץ וגילה לו שהוא ממתיק את המים, או שהיה העץ נחבא והראה לו את מקומו, ועל פי חז"ל (פסחים לט, א) היה עץ הרדופני שעליו מרים מלענה, לכן אומרו ויורהו, הורה לו את דרכו כלומר שלימדו את דרך ה' שהוא ממתיק את המר במר,

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה